Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Leabhar-chlàr

EADAR-THEANGAICHIDHEAN

Tha liosta farsaing de dh' eadar-theangachaidhean den obair aig Somhairle MacGill-Eain ri fhaighinn ann The Bibliography of Scottish Literature in Translation (BOSLIT) aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba. Airson seo fhaicinn, thigibh gu làrach BOSLIT aig http://boslit.nls.uk agus chì sibh na bheil ri fhaighinn den obair eadar-theangaichte aig Somhairle MacGill-Eain le bhith a' cur ainm a' bhàird ann an inneal lorg BOSLIT. Tha na h-eadar-theangachaidhean a leanas a' bharrachd air na bheil air an liostadh aig BOSLIT an dràsta.

1943
MacGill-Eain, S.  Auntran Blads: an Outwale o Verses, eadar-th. gu Albais le Douglas Young.  Glaschu:  Uilleam MacIllFhaolain, 1943.

1947
MacGill-Eain, S.  A Braird o Thristles:  Scots Poems, eadar-th. gu Albais le Douglas Young.  Glaschu:  William MacLellan, 1947.

1984
MacGill-Eain, S. Foreign Literatures (Monthly), Aireamh 11 (1984), eadar-th. gu Sìonais le Wang Zouliang. Beijing: Institiùd Bheijing airson Cànanan Coigreach, 1984.

1997
MacGill-Eain, S. Lyrikertreffen Munster, 24 bis 27 (Giblean 1997), leig. ma sgaoil le Susanne Schulte, Hermann Wallmann, Norbert Wehr.  Munster:  Stadt Munster, 1997.

1999
MacGill-Eain, S.  Fower sangs, owerset frae the Gaelic o Sorley MacLean, eadar-th. gu Albais le J. Derrick McClure, Lallans 55 (1999): 23

2002
MacGill-Eain, S. Somhairle MacGill-Eain/Sorley Maclean: Dàin do Eimhir/Poems to Eimhir, eadar-th. gu Albais le Seumas Robasdan (sia de na Dàin a chaidh fhoillseachadh an toiseach an Dàin do Eimhir, deas. Crìsdean Whyte, Glaschu, 2002). Glaschu: Scotlit 26 (2002),8.

 

Childhood in Raasay Childhood in Raasay


'
'
'
'
'
'
   
'