Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Meadhanan
'

Chaidh iomadh film agus aithriseachd a dhèanamh mu Shomhairle MacGill-Eain, agus na bheatha rinneadh àireamh mhòr de chlàraidhean den bhàrd a’ leughadh a bhàrdachd fhèin agus a’ beachdachadh air iomadh cuspair.  Do dh’ iomadh neach, tha guth Shomhairle MhicGill-Eain agus a’ bhàrdachd snaighte còmhla; cha ghabh iad an sgaradh bho chèile agus nuair a tha e fhèin ga leughadh tha a ghuth a’ cur neart dhan bhàrdachd nach tèid à cuimhne gu sìorraidh.

Tha an roghainn seo de stuth audio agus film air a thoirt a-steach le cead na feadhna leis an leis na còraichean. Bu mhath leinn taing a thoirt dhaibh. Thoir fa-near gum feum cead iarraidh air an neach iomchaidh leis an leis na còraichean mus dèanar feum den stuth. Tha an fheadhainn aig a bheil na còraichean air an comharrachadh ann an camagan às dèidh nam fo-thiotalan.

Gliog air ìomhaigh gu h-ìosal airson coimhead no èisdeachd ri faidhle.

Clàraidhean

An Roghainn
   
Calbharaigh
   
Glac a' Bhais
   
Ban-Ghaidheal
   
Gaoir na h-Eorpa
   
Hallaig
   


Bhideo
Video
Somhairle MacGill-Eain a’ bruidhinn mu na seanchaidhean  anns an teaghlach aige anns am film aig Timothy Neat,‘Hallaig:  the Poetry and Landscape of Sorley MacLean’ ( air a riochdachadh an toiseach le The Island House Film Workshop, Alva, an 1984: dealbhachadh le cead RTE, Èirinn: còraichean le Timothy Neat)
video
Somhairle MacGill-Eain a’ bruidhinn mun bhuaidh a bh’ aig òrain tradaiseanta Gàidhlig air anns am film aig Timothy Neat, ‘Hallaig: the Poetry and Landscape of Sorley MacLean’ (air a riochdachadh an toiseach le The Island House Film Workshop, Alva, an 1984: dealbhachadh le cead RTE, Èirinn: còraichean le Timothy Neat)
video
Somhairle MacGill-Eain a’ bruidhinn mun àm a bha e a’ frithealadh Oilthigh Dhùn Èideann anns am film aig Timothy Neat, ‘Hallaig: the Poetry and Landscape of Sorley MacLean’ (air a riochdachadh an toiseach le The Island House Film Workshop, Alva, an 1984: dealbhachadh le cead RTE, Èirinn: còraichean le Timothy Neat)
video
Somhairle MacGill-Eain a’ leughadh an dàin aige, ‘Gaoir na h-Èòrpa’ anns am film aig Timothy Neat, ‘Hallaig: the Poetry and Landscape of Sorley MacLean’ (air a riochdachadh an toiseach le The Island House Film Workshop, Alva, an 1984: dealbhachadh le cead RTE, Èirinn: còraichean le Tomothy Neat)
Video
An neach-aithris Iain Mac a’ Ghobhainn a’ bruidhinn mu dheidhinn Shomhairle MhicGill-Eain fad bhliadhnaichean an Dàrna Cogaidh anns am film aig Timothy Neat, ‘Hallaig: the Poetry and Landscape of Sorley MacLean’ (air a riochdachadh an toiseach le The Island House Film Workshop, Alva, an 1984: dealbhachadh le RTE, Èirinn: còraichean le Timothy Neat)


Video
An neach-aithris Iain Mac a’ Ghobhainn a’ bruidhinn mu phòsadh Shomhairle MhicGill-Eain agus Renee Chamshroin, an ùine a chuir e seachad a’ teagasg an Àrd-sgoil Bhoroughmuir, agus na Cheannard an Àrd-sgoil A’ Phluic anns am film aig Timothy Neat, ‘Hallaig: the Poetry and Landscape of Sorley MacLean’ (air a riochdachadh an toiseach le The Island House Film Workshop, Alva, an 1984: dealbhachadh le RTE, Èirinn: còraichean le Timothy Neat)
Video
Somhairle MacGill-Eain a’ leughadh ‘Hallaig’ anns am film aig Tomothy Neat, ‘Hallaig: the Poetry and Landscape of Sorley MacLean' (air a riochdachadh an toiseach le The Island House Film Workshop, Alva, an 1984: dealbhachadh le cead RTE, Èirinn: còraichean le Timothy Neat)
video

Somhairle MacGill-Eain a’ leughadh ‘Àrd-Mhuseaum na h-Èireann’ anns am film ‘Sorley MacLean’s Island’ (air a riochdachadh an toiseach le Ogam Films, an 1974: dealbhachadh le cead Scottish Screen: còraichean Scottish Screen)

video
Seamus Heaney a’ bruidhinn mu Shomhairle MhicGill-Eain anns an film aig Tomothy Neat, ‘Hallaig: the Poetry and Landscape of Sorley MacLean’ (air a riochdachadh an toiseach le The Island House Film Workshop, Alva, an 1984: dealbhachadh le cead RTE, Èirinn: còraichean le Timothy Neat)
Video

Aonghas Pàdraig Caimbeul a’ bruidhinn mun bhuaidh a bh’ aig Somhairle MacGill-Eain anns an dràma-aithriseachd ‘Somhairle MacGill-Eain’ (air a riochdachadh le Cuillin Films Earranta an 2002: dealbhachadh le cead Cuillin Films Earranta: còraichean Cuillin Films Earranta)


'

Dàin a rèir an ainm

Gailearaidh
'
'
'
'
'
'
   
'