Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Leabhar-chlàr

IOMRAIDHEAN AIR AN LÌON

Tha an Earran seo a' foillseachadh liosta de na h-iomraidhean a th' air an lìon aig a' cheart àm mun bhàrd agus mun obair aige.  Thoiribh an aire nach eil an liosta ach ga chruinneachadh agus nach eil e iomlan.  Far nach eil fios cuin a chaidh an iomradh lìn a chruthachadh, gheibh sibh an deit mu dheireadh air an robh e beò, no an deit mu dheireadh air an deach ùrachadh.  Ged a thathar a' feuchainn ri dhèanamh cinnteach gu bheil  ceanglaichean na h-ama gan gleidheadh, bhithte taingeil nan leigibh sibh brath mu cheanglaichean briste air post-d gu fios@somhairlemacgilleain.org  

Artaigil [gun ainm] air 'Somhairle MacGill-Eain' air làrach-lìn Comhairle nan Eilean Siar, beò A' Mhàirt 2007.
http://www.cne-siar.gov.uk/gaelic/grd/Baird/indexframe.htm

Ar Turas, Artaigil [gun ainm] air 'Sorley MacLean', beò A' Mhàirt 2007.
http://www.ar-turas.co.uk/Pages/writers/McLean.htm

BBCScotland, Biography[gun ainm] of 'Sorley MacLean 1911-1996, beò A' Mhàirt 2007.
http://www.bbc.co.uk/scotland/arts/writingscotland/writers/
sorley_maclean

Clàr-Cuimhne na Mìle Bliadhna mar urram do Shomhairle MhicGill-Eain, air làrach-lìn Oilthigh Dhùn Èideann, beò A' Mhàirt 2007.
http://www.ed.ac.uk/explore/people/plaques/sorleymaclean.html

Cockburn, Ken.  '17Poems for 6d: a contemporary reading', 2002.
http://www.spl.org.uk/poets_pub/maclean_com_1702.html

Fios [gun ainm] air 'Sorley MacLean' air làrach-lìn Leabharlann Bàrdachd na h-Alba, beò A' Mhàirt 2007.
http://www.spl.org.uk/poets_a-z,maclean.html

Heaney, Seamus.  'Sorley MacLean: "Why marx and Blake look down with equal admiration...", artaigil a' togail earrannan às a' chiad Òraid-Chuimhne aig Seamus Heaney a nochd anns an West Highland Free Press, lethbhreac àireamh 1582.
http://www.whfp.com/1582/top2.html

Heaney, Seamus.  'Hallaig, by Sorley MacLean, translated by Seamus Heaney' [Eadar-th. Beurla de 'Hallaig' ]a nochd anns an Guardian Review anns an t-Samhain 2002.
http://books.guardian.co.uk/review/story/0,12084,850689,00.html

Heaney, Seamus.  'The trance and the translation: Seamus Heaney celebrates the life and work of Scots Gaelic poet Sorley MacLean' [earrannan nas fhaide den chiad Òraid-Chuimhne]: lethbhreac den artaigil a nochd an toiseach anns an Guardian Review air 30mh Samhain 2002.
http://www.carcanet.co.uk/cgi-bin/scribe/showdoc=221;doctype=review

Hoff, Mart MacLean.  'A Tribute, by Mary MacLean Hoff' air làrach-lìn Chlann MhicGill-Eain, beò A' Mhàirt 2007.
http://www.maclean.org/clan-maclean-articles/clan-maclean-tribute-to-sorley.htm

Jurgis, Andy.  Lèirmheas de Dàin do Eimhir, [deas. Crìsdean Whyte] an Rambles: A Cultural Arts Magazine, 2004.
http://www.rambles.net/maclean_eimhir02.html

MacIllIosa, Uilleam.  'Sorley MacLean [iomradh-bàis] air làrach-lìn Chomann Rìoghail Dhùn Èideann, beò A' Mhàirt 2007.

McClure, J.Derrick.  'Douglas Young and Sorley MacLean' air larach-lìn Dàimh nan Ealan Oilthigh Ghlaschu, beò A' Mhàirt 2007.
http://www.arts.gla.ac.uk/SESLL/Stella/STARN/lang/Gaelic/maclean.
htm

Renton, Jennieh.  'Sorley MacLean', earrann de thaisbeanadh Leabharlann Nàiseanta na h-Alba The Write Stuff, beò A' Mhàirt 2007.
http://www.nls.uk/writestuff/maclean.html


'
'
'
'
'
'
   
'