Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Leabhar-chlàr

LÈIRMHEASAN

1971
MacThòmais, Ruaraidh.  Lèirmheas de Four Points of a Saltire: The Poetry of Sorley MacLean, George Campbell Hay, Willeam Neill, Stuart MacGregor an Gairm 74 (1971), 187-9.

MacThòmais, Ruaraidh.  Lèirmheas de Poems to Eimhir [lethbhreac Northern House, eadar-th. le Iain Mac a' Ghobhainn] an Gairm (1971), 379-84.

MacThòmais, Ruaraidh.  Lèirmheas de Poems to Eimhir [eadar-th. le Iain Mac a' Ghobhainn] an Scottish International Review 19 (1971), 35.

1972
Mac Amhlaigh, Dòmhnall.  Lèirmheas de Lines Review 34 an Aberdeen University Review 44 (1972), 79.

1976-77
MacGillIosa, Uilleam. Lèirmheas de Nua-Bhàrdachd Ghàidhlig [deas. Dòmhnall MacAmhlaigh] an Gairm 97 (1976-77), 85-7.

1977
MacIllFhaolain, C.A. Lèirmheas de Reothairt is Contraigh an Lines Review 61 (1977), 44-5.

MacThòmais, Ruaraidh.  Lèirmheas de Reothairt is Contraigh an Scottish Review 8 (1977), 38-40.

Ò Dochartaigh, Cathair.  Lèirmheas de Reothairt is Contraigh an Library Review 26 (1977), 152-3.

1977-78
MacThòmais, Ruaraidh.  Lèirmheas de Reothairt is Contraigh, Taghadh de Dhàin 1932-72 an Gairm 101 (1977-78), 94-6.

1978
MacDhòmhnaill, J.A. 'High Tide' [lèirmheas de Reothairt is Contraigh] am Planet 41 (1978), 58-60.

1979
Neill, Uilleam. Lèirmheas de Reothairt is Contraigh an Chapman 20 (1979), 33-8.

1980
MacLeòid, Dòmhnall Iain.  Lèirmheas de Nua-Bhàrdachd Ghàidhlig, [deas. Dòmhnall MacAmhlaigh] an Studies in Scottish Literature 15 (1980), 273-9.

1981 Caimbeul, Seumas.  Lèirmheas de Reothairt is Contraigh (20mh Dàmhair 1981) an New Statesman, Àireamh 2644 (1981), 20-21.

Hugo, Richard.  Lèirmheas de Reothairt is Contraigh an Studies in Scottish Literature 16 (1981), 282-98.

1983
MacIlleDhuinn, Niall.  Lèirmheas de The Pleasures of Gaelic Poetry [deas. Seán Mac Rèamoinn] an Radical Scotland 2 (1983), 20.

1986
Ross, Raymond J.  Lèirmheas de Ris a' Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean [deas. Uilleam MacGillIosa] an Chapman 45 (1986), 74-5.

1986-87
MacAonghais, Iain. 'Sorley MacLean at Seventy-five' [lèirmheas de Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry, agus de Ris a' Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley Maclean, deas. Uilleam MacIllIosa] am Planet 60 (1986-87), 103-07.

1987
Crawford, Robert.  Lèirmheas de Sorley MacLean: Critical Essays [deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry] an Verse Àireamh 2 (1987), 63.

Lèirmheas [gun ainm]  de Sorley MacLean: Critical Essays [deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry] an Edinburgh Review 75 (1987), 133-5.

Scott, Paul. Lèirmheas de Sorley MacLean: Critical Essays [deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry] an Books in Scotland 24 (1987), 23.

Whyte, Crìsdean. Lèirmheas de Sorley MacLean: Critical Essays [deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry] an Scottish Literary Journal Leasachadh 27 (1987), 51-3.

1988
MacThòmais, Ruaraidh. 'At the Starting Line' [lèirmheas de Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry] an Lines Review 105 (Ògmhios 1988), 39-40.

1989
Sealy, Douglas.  Lèirmheas de An Cuilithionn an Comhar 48, Àireamh 4 (1989).

1990
MacAonghais, Iain. 'From Wood to Ridge: Collected Poems, by Sorley MacLean' an Lines Review 112 (Màirt 1990), 40-45.

MacDhòmhnaill, Murchadh.  Lèirmheas de O Choille gu Bearradh an Tinne 46 (1990), 26.

MacThòmais, Ruaraidh, Lèirmheas de O Coille gu Bearradh an Gairm 150 (1990), 186-8

Sealy, Douglas.  Lèirmheas de O Choille gu Bearradh/From Wood to Ridge an Chapman 60 (1990), 87-8.

1992
Pugh, Sheena.  Lèirmheas de O Choille gu Bearradh am Poetry Wales 28, Àireamh 2 (1992), 59-60.

Whyte, Crìsdean. 'Reordering MacLean', [lèirmheas de O Choille gu Bearradh] an Cencrastus 43 (1992), 44.

2000
MacAonghais, Iain. Lèirmheas de Eimhir an Scottish Book Collector 6, Àireamh 7 (2000), 38.

2002-03
Clancy, Thomas Owen.  Lèirmheas de Dàin do Eimhir [deas. Crìsdean Whyte] am Planet 156 (2002-03), 113-4.

Kelly, Stuart.  Lèirmheas de Dàin do Eimhir, [deas. Crìsdean Whyte] am Poetry Review 92, Àireamh 4 (2002-03), 70-71.

2003
Begnal, Michael S.  Lèirmheas de Dàin do Eimhir [deas. Crìsdean Whyte] am Poetry Ireland Review 75 (2003), 73-5.

Childhood in Raasay Childhood in Raasay


'
'
'
'
'
'
   
'