Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Leabhar-chlàr

SGRÌOBHAINNEAN ROSG

1945
MacGill-Eain, S.  'Bliain Shearlais - 1745', Comar (Nollaig 1945)

1947
MacGill-Eain, S.  'Aspects of Gaelic Poetry' ann an Scottish Arts and Letters, Aireamh 3 (1947), 37.

1953
MacGill-Eain, S.  'Am Misgear agus an Cluaran': A Drunk Man looks at the Thistle,  Hugh MacDiarmid'  Gairm 6 ( Geamhradh 1953), 148.

1954
MacGill-Eain, S.  'Fasgnadh, le Seumas MacThòmais' [lèirmheas le Somhairle MacGill-Eain] Lines Review 5 (Ògmhios 1954), 30.

1970
MacGill-Eain, S. Memoirs of a Modern Scotland, deas. Karl Miller. Lunnainn: Faber, 1970

MacGill-Eain, S. 'Poetry, passion and political consciousness' (deasbad còmhla ri Iain Mac a' Ghobhainn, Iain MacAonghuis, Hamish Henderson agus Domhnall MacAmhlaigh) ann an Scottish International 10 (1970), 10.

MacGill-Eain, S. 'Problems of Gaelic Education', Catalyst for the Scottish Viewpoint, Leabhar 3, Aireamh 1 (Geamhradh 1970), 9-10.

1973
MacGill-Eain, S. Homage to John MacLean, deas.  T.S. Law agus Thurso Berwick.  Larkhall: Comann Iain MhicGill-Eain, 1973.

1975
MacGill-Eain, S. et al. For Sydney Goodsir Smith.  Loanhead: M. MacDhòmhnaill, 1975.

1976
MacGill-Eain, S. Out of my System: Poems 1960-75, (ro-ràdh le Somhairle MacGill-Eain). le Derek Bowman. Penicuik: Tamarind, 1976.

MacGill-Eain, S. 'Some Raasay Traditions', Transactions of the Gaelic Society of Inverness, XLIX (1974-1976): 377-97

MacGill-Eain, S. 'Sorley MacLean' [ lethbhreac Poetry and the Muse], Chapman 16, Leabhar IV, Aireamh 3 (Samhradh 1976), 25-32.

MacGill-Eain, S. Stretto, le Ron Butlin[ro-ràdh le Somhairle MacGill-Eain]. Dùn Èideann: Outlet Design Services, 1976.

1977
MacGill-Eain, S. Elegies for the Dead in Cyrenaica le Hamish Henderson, [ro-ràdh le Somhairle MacGill-Eain].  Dùn Èideann: Bòrd Foillsichidhean Oileanaich Oilthigh Dhùn Èideann, 1977.

1980
MacGill-Eain, S. The Age of MacDiarmid: Essays on Hugh MacDiarmid and his Influence on Contemporary Scotland, deas.  P.H. Scott agus A.C. Davies ( aiste le Somhairle MacGill-Eain ). Dùn Èideann: Mainstream, 1980.

1981
MacGill-Eain, S. 'Some Gaelic and non-Gaelic Influences on Myself'. The Celtic Consciousness, deas. Robert O' Driscoll. Portlaoise: Clò Dolmen ; agus Dùn Èideann: Canongate. 1981.

1984
MacGill-Eain, S. 'George Campbell Hay' ( iomradh-bàis). The Scotsman 30 Màirt 1984.

1985
MacGill-Eain, S. Ris a' Bhruthaich:  Criticism and Prose Writings of Somhairle MacGill-Eain, (ro-radh le Somhairle MacGill-Eain) deas. Uilleam MacIllIosa. Steòrnabhagh: Acair, 1985.

MacGill-Eain, S. Tha Somhairle MacGill-Eain air a bhith cho math is gun tug e dhuinn an dealbh ghoirid dhrùidhteach seo, ann an rosg, de             bhràthair, Calum, airson na h-iris seo'. (aon de ghrunn aistean mu Chalum MhicGill-Eain 1915-1960), Tocher 39 (1985), 88.

1986
MacGill-Eain, S. A Garioch Miscellany, deas. Robin Fulton (aiste le Somhairle MacGill-Eain). deas. le Robin Fulton. Dùn Èideann, MacDhòmhnaill, 1986.

1987
MacGill-Eain, S. 'Sorley MacLean on Hugh MacDiarmid'  ann am   Margin 3, deas. Walter Perrie, Robin Magowan, Richard Burns.  Lunnainn: Common Margins, 1987.

MacGill-Eain, S. 'Heroism and Treachery',[Lèirmheas de Voices from The Spanish Civil War: Personal Recollections of Scottish Volunteers in Republican Spain 1936-39'], deas. Iain MacDhùghaill Cencrastus 26  (Samhradh 1987), 10-11.

1990
MacGill-Eain, S. 'Alumnus of the Year'. (aon artaigil le agus aon mu Shomhairle MacGill-Eain) Alumni Bulletin. Dùn Èideann: Oilthigh Dhùn Èideann, 1990.

MacGill-Eain, S. Elegies for the Dead in Cyrenaica le Hamish Henderson, [ro-ràdh le Somhairle MacGill-Eain]. le Hamish Henderson. Dùn Èideann: Polygon, 1990

MacGill-Eain, S. Norman MacCaig: Critical Essays, deas. Joy Hendry agus Raymond Ross.  Dùn Èideann: Clò Oilthigh Dùn Èideann, 1990.

MacGill-Eain, S. 'Poet Salutes Lost Youth of the Shinty Field'  (na lùib dàn, 'An t-Earrach 1937' le Somhairle MacGill-Eain, le eadar-theangachadh Beurla 'Spring 1937' ) Glasgow Herald, 2 Ògmhios 1990.

1992

MacGill-Eain, S. 'At Langholm, September 13, 1992' (Somhairle MacGill-Eain agus càirdean eile a' cuimhneachadh air Ùisdean MacDhiarmaid  ceud bliadhna bhon latha rugadh e), Chapman 69-70 (Samhradh/Foghar 1992): 181-190.

MacGill-Eain, S. 'Symbols of Survival: the Art of Will MacLean' (ro-ràdh le Somhairle MacGill-Eain). le Duncan MacMillan. Dùn Èideann: Mainstream, 1992.

1994
MacGill-Eain, S. na h-Oidhche (ro-ràdh air dàin le Catrìona NicGumaraid). Dùn Èideann: Canongate, 1994.

1999
MacGill-Eain, S. Celtic Connections: Proceedings of the 10th International Congress of Celtic Studies Leabhar 1, deas. Raghnall MacIlleDhuibh, Uilleam MacIllIosa, Roibeard O' Maolalaigh. Linton an Ear: Clò Tuckwell , 1999.

2001
MacGill-Eain, S. Duanagan, dàin is dualchas à Eilean Ratharsair, Fladaidh is Eilean Tighe. Ratharsair: Urras Dualchas Ratharsair, 2001.

Childhood in Raasay Childhood in Raasay


'
'
'
'
'
'
   
'