Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Leabhar-chlàr

BÀRDACHD

1940
MacGill-Eain, S. agus Robert Garioch. 17 Poems for 6d.  Dùn Èideann: Clò Chambers, 1940.

MacGill-Eain, S. agus Robert Garioch.  Seventeen Poems for Sixpence (an dàrna foillseachadh le ceartachaidhean) Dùn Èideann: Clò Chambers, 1940.

1943
MacGill-Eain, S. Dàin do Eimhir agus Dàin Eile. Glaschu: Uilleam MacIllFhaolain, 1943.

1971
MacGill-Eain, S. Poems to Eimhir eadar-th. bhon Ghàidhlig le Iain Mac a' Ghobhain. Lunnainn: Victor Gollancz, 1971.

MacGill-Eain, S. Poems to Eimhir eadar-th. bhon Gàidhlig le Iain Mac a' Ghobhainn. (Northern House Pamphlet Poets, 15) An Caisteal Nuadh: Northern House, 1971.

1977
MacGill-Eain, S.  Reothairt is Contraigh: Taghadh de Dhàin 1932-72/ Spring tide and Neap tide: Selected Poems 1932-72. Dùn Èideann: Canongate, 1977.

1987
MacGill-Eain, S. Poems 1932-82. Philadelphia: Urras Eilean Ìdhe, 1987.

1989
MacGill-Eain, S. O Choille gu Bearradh / From Wood to Ridge: CollectedPoems in Gaelic and English. Manchester: Carcanet, 1989.

1991
MacGill-Eain, S. O Choille gu Bearradh/From Wood to Ridge Collected Poems in Gaelic and English. Lunnainn: Vintage, 1991.

1999
MacGill-Eain, S. Eimhir.  Le eadar-theangachadh le Iain Mac a' Ghobhainn.  Steòrnabhagh: Acair, 1999.

MacGill-Eain, S. O Choille gu Bearradh:Dàin Chruinnichte / From Wood to Ridge: Collected Poems in Gaelic and in English Translation. Manchester agus Dùn Èideann:Carcanet/Birlinn, 1999.

2002
MacGill-Eain, S. Dàin do Eimhir/Poems to Eimhir: deas. Crìsdean Whyte. Glaschu:  Comann airson Eòlas Litreachail na h-Alba,  2002.

MacGill-Eain, S. Hallaig, eadar-th. le Seamus Heaney. Slèite: Urras Shomhairle, 2002.

MacGill-Eain, S.  Dàin do Eimhir, eadar-th. le James Robertson. Glaschu: Scotlit, 2002.

Childhood in Raasay Childhood in Raasay


'
'
'
'
'
'
   
'