Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Clàr-eachdraidh
Dàin a rèir an ainm
   
img img
Chaidh a’ chiad trì earrannan de ‘Uamha ’n Òir’ fhoillseachadh ann Chapman 15 an1976.
 
Reothairt is Contraigh. Dàin Chruinnichte 1932-72 air fhoillseachadh an1977.

Fhuair Somhairle MacGill-Eain Ceum Urramach D.Litt bho Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann an 1976.

Fhuair Somhairle MacGill-Eain Ceum Urramach D.Litt bho Oilthigh Dhùn Èideann an 1980.

 
An 1985 chaidh Ris a’ Bhruthaich, The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean fhoillseachadh, deasaichte leis an Àrd-ollamh Uilleam MacIllIosa.
Rinneadh Somhairle MacGill-Eain na Cheannard Urramaichte de Chomann Bratach na Croise an1985.
Rinneadh saorsanach den Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse de Shomhairle MacGill-Eain an 1987.
An 1989 dh’ fhoillsich Clò Carcanet Earranta O Choille gu Bearradh, obair chruinnichte a’ bhàird.

Fhuair Somhairle MacGill-Eain Ceum Urramach D.Univ bho Oilthigh Ghrenoble an 1989.

B’ e Somhairle MacGill-Eain a’ chiad neach a bh’ air ainmeachadh mar Alumnus na Bliadhna aig Oilthigh Dhùn Èideann.
Fhuair Somhairle MacGill-Eain Bonn Òir na Banrigh airson Bàrdachd an 1990.
Bhuanaich Somhairle MacGill-Eain Duais Mac a’ Bhiadh-thaigh airson Litreachas an 1990.
Rinneadh Companach Urramach Chomann Rìoghail Dhùn Èideann de Shomhairle MacGill-Eain an 1992.
Fhuair Somhaile MacGill-Eain Ceum Urramach D.Phil bho Cholaisde Anglia an 1994.
Rinneadh Companach Urramach Chomann Rìoghail nan Ealain (HRSA) agus an RIAS de Shomhairle MacGill-Eain an 1996.
 
Fhuair Somhairle MacGill-Eain Ceum Urramach D.Litt bho Oilthigh Ghlaschu an 1996.
 
Chaochail Somhairle MacGill-Eain air 24mh an t-Samhain an Ospadal an  Ràthaig Mhòir an Inbhir Nis.  
1911 - 1931
1932 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1975
1976 - 1996
 
 
 
'
'
'
'
'
'
   
'