Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Clàr-eachdraidh
Dàin a rèir an ainm
   
img img
Bha trì dàin le Somhairle MacGill-Eain anns an dàrna lethbhreac de Poetry Scotland a chaidh fhoillseachadh an 1945: ‘An Trom-laighe’, ‘Knightbridge Libia’, agus ‘A’ Choille Ghrod’.
Ghlèidh Clement Atlee agus a’ Phàrtaidh Làbarach a’ chiad taghadh pàrlamaid an dèidh a’ chogaidh an 1945,  agus stèidhich iad an ‘stàit shochairean’.
Spreadhadh bombaichean atamach air Hiroshima agus Nagasaki anns an Lùnastal 1945 (Hiroshima air ainmeachadh am ‘Palach’ agus Nagasaki air ainmeachadh an ‘Screapadal’).
Phòs e Renee Chamshron à Inbhir Nis air 24mh den Iuchar 1946
Chaochail Joseph Stalin an 1953.
‘Hallaig’ air fhoillseachadh airson a’ chiad uair an Gairm an 1954.
Dh’ fhàg Somhairle MacGill-Eain Dùn Èideann an 1956 gu bhith na Cheannard an Àrd-sgoil a’ Phluic, far an robh e gus an do leig e dheth a dhreuchd an 1972.
Nochd sia deug dàin à ‘Dain do Eimhir’ air an eadar-theangachadh gu Beurla le Iain Mac a’ Ghobhainn ann an Lines Review 28air fhoillseachadh an 1969.
Chlàr Somhairle MacGill-Eain a’ chiad deasbad foirmeil mun obair aige ann an còmhradh le Iain Mac a’ Ghobhainn, Iain MacAonghais, Hamish Henderson agus Domhnall MacAmhlaigh an Obar Dheathain an 1970.
Lines Review 34 (An t-Sultain 1970), lethbhreac sònraichte coisrigte don obair aig Somhairle MacGill-Eain a-mhàin.
Poems to Eimhir, air eadar-theangachadh bhon Ghàidhlig le Iain Mac a’ Ghobhainn, foillsichte an 1971.
Fhuair Somhairle MacGill-Eain ceum urramach LLD bho Oilthigh Dhùn Dèagh an 1972.
Leig Somhairle MacGill-Eain dheth a dhreuchd mar Cheannard Àrd-sgoil A’ Phluic anns an Lùnastal 1972 agus chaidh e fhèin agus Renee a dh’fhuireach dhan taigh a bh’ aig a sheanmhair am Peighinn a’ Chorrain anns a’ Bhràighe anns an Eilean Sgitheanach.
Barran agus Asbhuain (Crops and Stubble). Poems by Sorley MacLean read by himself air fhoillseachadh le Clàran Claddagh an 1973 – a’ chiad uair a chaidh clàr fhoillseachadh den bhàrd a’ leughadh a chuid obrach fhèin.
Eadar 1973 agus  1975 chuir am bàrd seachad dà bhliadhna mar Sgrìobhadair Cruthachail aig Oilthigh Dhùn Èideann, agus bho1975 gu 1976 mar Fhilidh aig a’ Cholaisde ùr Ghàidhlig anns an Eilean Sgitheanach, Sabhal Mòr Ostaig.

1911 - 1931
1932 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1975
1976 - 1996
 
 
 
'
'
'
'
'
'
   
'