Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Clàr-eachdraidh
Dàin a rèir an ainm
img img

Choinnich Somhairle MacGill-Eain ri James B. Caird agus George E. Davie an 1933. As t-samhradh 1933 cheumnaich Somhairle MacGill-Eain le Urram aig a’ Chiad Ìre bho Oilthigh Dhùn Èideann.
 
 
Adolf Hitler, Seansalair na Gearmailt anns an Fhaoilleach 1933. Georgi Dimitrov Mikailova air a chur an greim an 1933 air a chur às leth gu robh e an lùib Teine Reichstag (Dimitrov air ainmeachadh anns an ‘Ùrnaigh’, ‘An Cuilithionn’, ‘Dol an Iar’).
Aig Moray House, Colaisde Thrèanadh Thidsearan, 1933-34.
 
Ernst Thaelmann, ceannard Pàrtaidh Chomannach na Gearmailt (KPD) air a chur an greim leis a’ Ghestapo an 1933 (Thaelmann air ainmeachadh ann ‘An Cuilithionn’).
Fhad ’s a bha e aig Moray House thachair Somhairle MacGill-Eain ri Ùisdean MacDhiarmaid airson a’ chiad uair an 1934. (MacDhiarmaid air ainmeachadh ann ‘An Cuilithionn’).
Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba air a stèidheachadh an 1934.
Thill e gu Àrd-sgoil Phort Rìgh as t-fhoghar 1934 a theagasg Beurla.
Eadar 1934 agus 1935 chaidh Mao Tse-tung agus mìltean de chomannaich eile air a’ Mhèarrs Fhada (Mao Tse-tung air ainmeachadh ann ‘An Cuilithionn’).
Sgrìobh am bàrd an dàn ‘An Soitheach’ an 1934 agus chaidh fhoillseachadh fon ainm-brèige ‘Ruari Mac-Ailein’.
Thadhail Somhairle MacGill-Eain air Ùisdean MacDhiarmaid air Whalsay aig deireadh an Iuchair agus toiseach an Lùnastail 1935.
 

Cogadh Sìobhalta na Spàinn 1936-1939. Chaidh Federico García Lorca a mharbhadh le taobhaichean Nàiseantach aig toiseach Cogadh Sìobhalta na Spàinn (Garcia Lorca air ainmeachadh an ‘Cornford’).

 
John Cornford air a mharbhadh aig El Calvario air 29mh Dùbhlachd 1936 a’ sabaid air taobh nam Poblach an Cogadh Sìobhalta na Spàinn (Cornford air ainmeachadh an ‘Ùrnaigh’, ‘Cornford’).
 
Julian Bell air a mharbhadh an Cogadh Sìobhalta na Spàinn an 1937 (Bell air ainmeachadh an  ‘Cornford’).
Am bàrd a’ teagasg an Àrd-sgoil Thobar Mhoire ann am Muile bhon Faoilleach chun an Dùbhlachd 1938.
 
Sgrìobh Somhairle MacGill-Eain grunn dhàin fhad ’s a bha e ann am Muile, an dàn ainmeil ‘Ban-Ghàidheal’ na lùib.
 
Nochd a’ chiad dreach foillsichte de ‘Ban-Ghàidheal’ ann The Voice of Scotland an 1938.
 
1911 - 1931
1932 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1975
1976 - 1996
 
 
 
'
'
'
'
'
'
   
'