Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail Eadar-nàiseanta	Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachdan Gailearaidh Meadhanan Mapaichean

Gailearaidh
'

Below is a selection of photographs and images of Sorley MacLean, or material relevant to Sorley MacLean and his poetry. All images are reproduced by kind permission of the family of Sorley MacLean and other copyright holders. Copyright permission must be sought from the relevant party before using any of the images below. Copyright holders are denoted in parentheses after the captions.

'
Somhairle Mòr MacNeacail, seanair a’ bhàird, an 1938. 
'
Màiri NicMhathain agus a h-ogha Iain, c.1912
'
Somhairle MacGill-Eain agus an teaghlach 1921
'
Somhairle MacGill-Eain agus  Peigi 1928

'
Somhairle MacGill-Eain anns a’ Chlas Cheilteis, 1933-34
'
Somhairle MacGill-Eain – dealbh a Cheumnachaidh,1933
'
Somhairle MacGill-Eain an Ratharsair an 1935


'
Somhairle MacGill-Eain agus Ùisdean MacDhiarmaid 1935


'
Somhairle MacGill-Eain còmhla ri luchd-teagaisg Àrd-sgoil Phort Rìgh anns a’ bhliadhna sgoile
'
Somhairle MacGill-Eain, Campa Chatterick an 1940


'
Somhairle MacGill-Eain agus Renee Chamshron an latha phòs iad, 24mh an Iuchair 1946
'
Somhairle MacGill-Eain, na dhachaidh air Sràid na Banrigh, Dùn Èideann, an 1948

'
Somhairle MacGill-Eain agus luchd-obrach Àrd-sgoil A’ Phluic anns an Dùbhlachd 1962
'
Somhairle MacGill-Eain agus Tormod MacThaidhg 1970s


'
Somhairle MacGill-Eain agus Colm O h-Eocha aig Oilthigh Nàiseanta na h-Eireann, an 1979
'

Somhairle agus Renee MacGill-Eain aig Oithigh Nàiseanta na h-Eireann, 1979

'
Somhairle MacGill-Eain anns A’ Bhràighe


'
Sorley agus Renee MacGill-Eain aig Peighinn a’ Chorrainn anns na 1980an
'
Somairle MacGill-Eain, anns na 1980an

'
Somhairle MacGill-Eain, anns na 1980an

'
Somhairle MacGill-Eain ann an Hallaig, Ratharsair, c.1982
'
Somhairle MacGill-Eain, anns na 1980an

'
Somhairle MacGill-Eain ann an Hallaig 1982
'
Somairle MacGill-Eain, gun deit

'
Somhairle MacGill-Eain, gun deit

'
Somhairle MacGill-Eain, anns na 1980an

'
Somairle MacGill-Eain anns A’ Bhràighe an 1986
'
Somhairle MacGill-Eain agus Mary Robinson, 1990
'
Somhairle MacGill-Eain; dealbh a’ comharrachadh gur e a’ chiad Alumnus na Bliadhna aig Oilthigh Dhùn Èideann an 1990
'
Somhairle MacGill-Eain, an 1996

'
Somhairle MacGill-Eain, anns na 1990an
'
Somhairle MacGill-Eain anns na 1990an
 
'

Dàin a rèir an ainm

   
'